Tag archieven: Kwantitatief onderzoek
Logo

Korein Kinderplein & RMI

www.koreinkinderplein.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor kinderopvangorganisatie Korein. Een onderzoek onder de bezoekers bracht aan het licht welk deel van de bezoekers nog geen klant is; met welke verwachtingen zij naar de site komen, tegen welke hobbels zij aanlopen en hoe de informatie en processen nog beter op hun wensen kunnen aansluiten. Over Evert WebersMail […]

Over Evert Webers

Lees verder →

Maastricht Aachen Airport & RMI

Provinciale Staten van Limburg beslist in de nabije toekomst of zij Maastricht Aachen Airport willen overnemen. Om een gefundeerd besluit te kunnen nemen heeft de Provincie ons zusterbedrijf Etil gevraagd een studie te verrichten naar de economische en maatschappelijke impact van Maastricht Aachen Airport op de Limburgse economie. RMI heeft voor Etil een enquête uitgevoerd […]

Over Roy van den Boorn

Lees verder →
Afbeelding Natuurmonumenten

Natuurmonumenten & RMI

Natuurmonumenten beheert het natuurgebied Sint-Pietersberg in Maastricht. Het gebied is volop in ontwikkeling. Hoe ervaren de gebruikers het beheer door Natuurmonumenten? In het algemeen is men tevreden over Natuurmonumenten. Recreatieve gebruikers (waaronder hondenliefhebbers en fietsers) en natuurbeschermers verschillen enigszins van mening over de inrichting van het gebied. Moeten er meer recreatieve voorzieningen komen of moet […]

Over Mark Ramaekers

Lees verder →

Kluwer & RMI

Kluwer is uitgever van de NJ (Nederlandse Jurisprudentie), al sinds 1913 de belangrijkste bron van Jurisprudentie in Nederland. Verder heeft de Business Unit Legal van Kluwer zo’n 30 zuivere jurisprudentie-uitgaven en een groot aantal tijdschriften met jurisprudentierubrieken. Deze zijn online beschikbaar via de Kluwer Navigator (zoekmachine). RMI heeft op verzoek van Kluwer een grootschalig online […]

Over Mark Ramaekers

Lees verder →

A+O fonds Gemeenten & RMI

Samen met ons zusterbedrijf Etil voeren wij elk jaar de Personeelsmonitor uit voor A+O fonds Gemeenten. De monitor biedt een overzicht van de arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten en het gevoerde personeelsbeleid. RMI verzorgt een enquête onder ruim 400 contactpersonen bij Nederlandse gemeenten. Elke gemeente ontvangt een schriftelijke rapportage en kan ook haar eigen resultaten inzien in […]

Over Roy van den Boorn

Lees verder →