SiteTrek

Met SiteTrek krijgt u een antwoord op de vraag: “Hoe beoordelen bezoekers mijn website?”

Via grootschalig kwantitatief onderzoek wordt duidelijk wat bezoekers vinden van de:

 • gebruiksvriendelijkheid van,
 • vormgeving van en
 • informatie op uw website.

Het grote voordeel van SiteTrek van RMI is het feit dat we – onder meer – vastleggen welke pagina’s van de website door een bezoeker bezocht worden. We stellen alleen vragen over de bezochte pagina’s.

HOE WERKT HET?

 • Als een bezoeker de site verlaat, verschijnt een venster met de eerste vraag van het onderzoek.
 • Bij alle bezoekers die worden uitgenodigd voor het onderzoek wordt informatie over het bezoekgedrag automatisch geregistreerd, onder meer:
  • welke onderdelen van de site zijn bezocht;
  • ‘klikpaden’;
  • tijdsduur van het bezoek;
  • ‘referrers’;
   • links op andere sites;
   • zoekmachines (inclusief ingetoetste zoektermen).
 • In de vragenlijst worden vragen gesteld over onderdelen van de site die men zojuist heeft bezocht. Indien men een onderdeel negatief beoordeelt, wordt gevraagd naar een motivatie.

Onderzoeksopzet.
Sitetrek onderzoeksopzet

 • In de online vragenlijst komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Wat is de aanleiding om de site te bezoeken? Wat is de bezoekreden? Welke verwachting heeft men van de site?
  • Behoren de bezoekers tot de beoogde doelgroep van de site?
  • Hoe is men op de site geattendeerd? Hoe is men op de site geland?
  • Welke onderdelen van de site worden bekeken?
  • Sluiten de onderdelen van de site aan op de verwachtingen? Waarom sluiten ze niet aan op de verwachtingen? Wat moet verbeterd worden? Hoe?
  • Hoe beoordelen ze aspecten als de gebruiksvriendelijkheid van de site, het informatiegehalte, de vormgeving en de interactiemogelijkheden?
  • Waarom geven sommige bezoekers een onvoldoende aan de site? Wat missen ze? Hebben ze suggesties voor verbetering van (onderdelen van) de site?
  • Vertonen de bezoekers het beoogde gedrag? Waarom niet? Zijn ze van plan om actie te ondernemen naar aanleiding van het bezoek? Wat voor soort actie?
  • Bezoekers die de site binnen 10 seconden verlaten (‘bouncers’) wordt één vraag gesteld: Waarom surft men meteen weer weg?
 • Doorgaans nemen 300 bezoekers of meer deel aan het onderzoek.

WAT LEVERT HET OP?
We rapporteren de resultaten van een online onderzoek in de vorm van:

 • een PowerPoint-rapportage;
 • een presentatie/bespreking van de resultaten.

De PowerPoint-rapportage bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

 • beschrijving van de resultaten aan de hand van:
  • duidelijke grafieken;
  • kenmerkende antwoorden die bezoekers van de site hebben ingetypt;
  • vergelijking van de resultaten met benchmarks (gebaseerd op meer dan 400 sites);
  • prioriteitenmatrix waarin onder meer duidelijk wordt welke aspecten van de site een grote invloed hebben op het totaaloordeel, maar minder goed worden beoordeeld;
 • conclusies over onder meer het profiel van de bezoekers, het bezoekgedrag, het oordeel over (onderdelen van) de site en het ‘effect’ van het bezoek aan de site;
 • praktische en uitvoerbare aanbevelingen/actiepunten voor optimalisatie van (onderdelen van) de site.

Voorbeeld van rapportage.
Sitetrek voorbeeld rapportage

De zogenoemde correlatiematrix: welke aspecten hebben een hoge invloed op het oordeel over de site en worden laag beoordeeld?
Sitetrek correlatiematrix