SiteLab

Met SiteLab krijgt u een antwoord op de vraag: “Hoe beoordelen bezoekers mijn website?”

Via kwalitatief onderzoek (diepte interviews) wordt duidelijk wat bezoekers vinden van de:

 • gebruiksvriendelijkheid van,
 • vormgeving van en
 • informatie op uw website.

HOE WERKT HET?

 • Bezoekers of potentiële bezoekers worden geïnterviewd over een (demo) website.
 • De interviews vinden plaats op een centrale onderzoekslocatie (in het geval van een site voor zakelijke bezoekers worden de interviews soms uitgevoerd op de werkplek van de (potentiële) bezoekers).
 • De ervaring leert dat het de voorkeur heeft om de interviewer en geïnterviewde naast elkaar te laten plaats nemen.
 • De deelnemers aan het onderzoek worden uitgenodigd om op een bestaande site of ‘demoversie’ opdrachten uit te voeren (uiteraard worden er opdrachten voorgelegd die aansluiten op de interesse van de geïnterviewde).
 • Tijdens het interview
  • stimuleert de interviewer om ‘hardop te denken’;
  • wordt de geïnterviewde in eerste instantie niet geholpen bij het uitvoeren van de opdrachten (zodat duidelijk wordt in hoeverre de site ‘zichzelf wijst);
  • vraagt de interviewer, waar relevant en in tweede instantie, om een toelichting bij het gedrag op de site.
 • In een meekijkruimte kunnen de beheerders van de site en andere belangstellenden (via een beamer) meekijken met het computerscherm dat de interviewer en geïnterviewde ook voor zich zien en gebruiken om te surfen. Uiteraard kan er in de meekijkruimte eveneens worden geluisterd en gekeken (via een beeldscherm) naar de opmerkingen, lichaamstaal en gelaatsuitdrukking van de geïnterviewde.
Interviewer en potentiële bezoeker
in interviewruimte
Beheerders van site in meekijkruimte
 • In het interview komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Wat is de eerste indruk als men de site of een onderdeel van de site voor het eerst ziet?
  • Begrijpt men direct voor wie de site of het onderdeel bedoeld is?
  • Is meteen duidelijk wat de bedoeling is?
  • Maakt de site of het onderdeel een overzichtelijke eerste indruk? Waarom niet?
  • Stimuleert de site of het onderdeel om verder te klikken? Waarom niet?
  • Heeft men bij elke pagina die in beeld verschijnt het gevoel dat men zo dichter bij het afronden van de opdracht komt?
  • Sluiten de onderdelen van de site aan op de verwachting? Wat is er anders dan verwacht?
  • Welke informatie of functionaliteit ontbreekt er?
  • Hoe gaat men te werk op een pagina? Waarom op deze manier? Wat verloopt er anders dan verwacht? Wat zet de (potentiële) bezoeker op het verkeerde been?
  • Is de pagina eenvoudig te begrijpen? Waarom niet?
  • Is duidelijk wat de ‘vervolgstap’ is na een pagina? Is duidelijk wanneer men ‘klaar’ is op een scherm? Is voortdurend duidelijk waar men zich bevindt op de site?
  • Door welke zaken wordt men positief verrast? Wat is een negatieve verrassing?
  • Lukt het om de opdracht af te ronden? Wat moet er veranderen om de opdracht wél/sneller te kunnen afronden?
  • Hoe beoordeelt men het informatiegehalte, de gebruiksvriendelijkheid, de vormgeving en interactiemogelijkheden? Wat moet er veranderen om dit oordeel te verbeteren?
 • Doorgaans worden er 8 tot 16 (potentiële) bezoekers geïnterviewd (het interviewen van meer personen levert in de regel geen nieuwe inzichten op).
 • RMI is verantwoordelijk voor de werving en opkomst van de geïnterviewden.
 • De deelnemers aan het onderzoek ontvangen als blijk van waardering voor hun medewerking een cadeaubon en vergoeding van reiskosten.

WAT LEVERT HET OP?
We rapporteren de resultaten van de interviews als volgt:

 • een mondelinge debriefing direct na de interviews;
 • een PowerPoint-rapportage.

De PowerPoint rapportage bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

 • Beschrijving van de resultaten aan de hand van:
  • citaten van opvallende uitspraken tijdens de diepte interviews;
  • screenshots van relevante onderdelen van de site.
 • Conclusies over
  • hoe de (demo) site wordt gebruikt en beoordeeld;
  • welke onderdelen van de site verbeterd moeten worden.
 • Minimaal 20 praktische aanbevelingen voor optimalisatie. Hierbij geven we een prioritering aan.

Voorbeeld van rapportage.
voorbeeld rapportage sitelab

voorbeeld rapportage sitelab2