Netto Aanrader Score (NAS)

De populaire Net Promotor Score (NPS) biedt een inzicht in het aandeel klanten dat uw organisatie zou aanraden óf afraden.

Naar analogie ontwikkelde RMI de Netto Aanrader Score (NAS). Deze score maakt eveneens duidelijk welk deel van uw klanten uw organisatie zou aan- of aanraden, maar biedt de volgende meerwaarde:

  • Vergelijking met uw score met die van andere organisaties in uw branche (‘benchmark’);
  • Inzicht in de redenen waarom uw klanten uw organisatie aan- of afraden;
  • Vergelijking van de aan- en afraadredenen met die van uw concurrenten (‘benchmark’);
  • Ontwikkeling van deze resultaten in de tijd (‘trends’).

Voorbeeld van NAS-scores.

Redenen om organisatie aan- of af te raden.

Redenen om organisatie af te raden + benchmark.