Reclame Reactie Onderzoek

Advertentiekenmerken zoals formaat, kleur, hoeveelheid tekst, illustratie, emotionele waarde, enz. dragen allen bij aan de beoogde effectiviteit van een advertentie.
De effectiviteit van deze advertentiekenmerken worden onderzocht met behulp van Reclame Reactie Onderzoeken (RRO’s). Jaarlijks voeren verschillende dagbladuitgevers Reclame Reactie Onderzoeken (RRO’s) uit. Het doel van deze onderzoeken is om de uitgever en de adverteerder een beter beeld te geven van de manier waarop de geplaatste advertentie door de lezers wordt ontvangen. Wordt de advertentie bekeken en gelezen? En zo ja, in hoeverre komt de boodschap over? En wordt de boodschap ook gewaardeerd?