Gebruiks- en waarderingsonderzoek

We hebben meer dan 60 gebruiks- en waarderingsonderzoeken uitgevoerd voor magazines, kranten en e-mailnieuwsbrieven.

Het onderzoek beantwoord vragen als:

  • Welk deel van de potentiële ontvangers ontvangt het magazine, de krant of e-mailnieuwsbrief? Zijn er problemen met ‘de bezorging’?
  • Welk deel van de ontvangers leest wel eens een nummer? Waarom lezen sommigen nooit een nummer?
  • Hoeveel personen worden met een gemiddeld nummer bereikt? In welke doelgroepen blijft het bereik achter?
  • Hoe intensief wordt een gemiddeld nummer doorgenomen?
  • Hoe worden vaste rubrieken en onderdelen gelezen en beoordeeld?
  • Hoe worden aspecten als vormgeving en inhoud beoordeeld?
  • Hoe wordt het magazine, krant of e-mailnieuwsbrief beoordeeld in relatie tot vergelijkbare titels? (‘benchmark’)
  • Aan welke onderwerpen mag meer aandacht worden besteed?
  • Hebben de lezers suggesties voor verbetering?