Bereiksonderzoek

We hebben meer dan 30 onderzoeken uitgevoerd naar het bereik van printmedia.

Dit soort onderzoek wordt in de regel uitgevoerd onder de beoogde doelgroep van een printtitel en geeft antwoord op vragen als:

  • Welk deel van de doelgroep wordt wel eens bereikt door mijn uitgave en welk deel wordt bereikt door concurrerende uitgaven?
  • Welk deel van de doelgroep wordt bereikt door een gemiddeld nummer van mijn uitgave?
  • In welke doelgroepen is het bereik hoog en in welke groepen is het bereik voor verbetering vatbaar?
  • Hoe verhoudt het bereik van een gemiddeld nummer zich tot de concurrentie?
  • Hoe vaak wordt een gemiddeld nummer ingezien?
  • Hoe lang leest men een gemiddeld nummer?
  • Door hoeveel personen wordt een exemplaar gelezen?
  • Hoe wordt mijn uitgave beoordeeld? Hoe beoordeelt men de concurrentie?