Medewerkertevredenheid

Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een perfect middel om de koers van intern beleid en het personeelsmanagement mee te bepalen. Medewerkers bepalen voor een groot deel het succes van een bedrijf, want een tevreden medewerker is een productieve en loyale medewerker. RMI heeft meer dan 150 medewerkerstevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Veelal maken we bij een MTO gebruik van telefonische, schriftelijke of online vragenlijsten.

Om ervoor te zorgen dat medewerkers tevreden blijven en worden, is het van belang om te bepalen welke factoren een grote rol spelen bij het bepalen van de tevredenheid. Zo kunnen er bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek vragen gesteld worden over de inhoud van het werk, werkomstandigheden, de werkdruk, sfeer, ontwikkelingsmogelijkheden, waardering en de leidinggevende. En daarnaast moet een MTO inzicht geven in de aspecten die zorgen voor ontevredenheid. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft antwoord op vragen als:

  • Hoe tevreden is men over directe collega’s?
  • Hoe tevreden is men over de direct leidinggevende?
  • Hoe tevreden is men over het management?
  • Welke afdelingen / vestigingen / functiegroepen zijn tevreden? Welke zijn ontevreden?
  • Welke zaken hebben een grote invloed (positief of negatief) op de tevredenheid?
  • Hoe kan de tevredenheid verbeterd worden?
  • Voelt men zich verbonden met de organisatie?
  • Hebben de medewerkers ideeën voor verbetering van de tevredenheid?

Voordelen van een medewerkertevredenheidsonderzoek
Een medewerkerstevredenheidsonderzoek zorgt ervoor dat medewerkers hun meningen en ervaringen, maar ook hun verwachtingen kunnen uiten. Met name ontevredenheid is moeilijk te uiten in een één op één gesprek. Een (anoniem) onderzoek geeft een veiligheidsgevoel, waardoor deze punten makkelijker naar voren komen. Door de resultaten van het onderzoek binnen uw organisatie te delen, biedt u transparantie en openheid, wat weer een positieve uitwerking heeft op de tevredenheid van medewerkers.
Bovendien is het voor het management van een (grote) organisatie soms moeilijk om de tevredenheid van medewerkers te peilen en in kaart te brengen, als de aansturing van teams over verschillende leidinggevenden verspreid is. Iedere medewerker communiceert zijn of haar belevenis anders en verschillende leidinggevende communiceren dit op hun beurt weer anders naar boven toe. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft eenduidigheid over zaken. Aan de hand van de resultaten van het MTO kunt u de interne processen en beleidsvoering bepalen om zo de kwaliteit van uw organisatie te waarborgen.

RMI is u graag van dienst bij het opzetten en uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Voor meer informatie, ook over bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek, kunt u contact met ons opnemen, via telefoonnummer 0031 (0)45-40 00 401 of ons contactformulier.