Imago-onderzoek

Een imago onderzoek dient ervoor inzicht te geven in het beeld dat een bepaalde doelgroep, zoals klanten of medewerkers van uw bedrijf, organisatie, product of dienst heeft. Een imago is mede bepalend voor het succes van een organisatie. Met de resultaten van een imago onderzoek is het mogelijk om in te spelen op de huidige reputatie van uw bedrijf en deze bijvoorbeeld om te buigen of uw producten en diensten daarop af te stemmen.

Doel van een reputatie onderzoek
Bij het uitvoeren van een imago onderzoek is het belangrijk om voor ogen te hebben wat het gewenste imago is. Deze wordt afgezet tegen de resultaten van het reputatie onderzoek. Dit onderzoek kan worden gedaan onder bijvoorbeeld klanten of medewerkers en kan uiteenlopende doeleinden hebben. Zo kan er worden onderzocht of een bepaalde communicatie campagne is aangeslagen. Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld in combinatie met een tevredenheidsonderzoek, het imago van het bedrijf intern te onderzoeken met als doel dit beeld, waar nodig, aan te passen. Weer een andere doelstelling kan zijn om te onderzoeken of een bepaald nieuw product aansluit bij het beeld dat de markt van een bedrijf heeft.
De mogelijkheden van een reputatie onderzoek zijn zeer divers. Bovendien kan een imago onderzoek onderdeel zijn van een communicatieonderzoek of tracking onderzoek. Deze vorm van onderzoek voeren wij voornamelijk online of telefonisch uit.

Online imago onderzoek
Via blogs, sociale netwerken, fora en nieuwssites bereiken individuele internetgebruikers een groot publiek met hun kennis, ervaringen en meningen. De impact van deze vorm van communicatie op een (bedrijfs)imago is vaak groot en onbeheersbaar. Nxtmentions van RMI zorgt voor het kaderen van deze communicatie en geeft een antwoord op vragen als:

  • Hoe vaak wordt er op het internet (bijvoorbeeld in weblogs) over uw organisatie, diensten en producten geschreven?
  • Op welke sites en door wie wordt er regelmatig over uw organisatie geschreven?
  • Hoe verhoudt de hoeveelheid aandacht voor uw organisatie zich tot de aandacht voor uw concurrenten?
  • Op welke manier wordt er over uw organisatie geschreven? Positief? Negatief?
  • Verandert het sentiment?
  • Uit welke hoek komt de meeste kritiek?
  • Welke onderwerpen en personen worden geassocieerd met uw organisatie?

Op basis van de antwoorden is het mogelijk om de koers en bijbehorende acties van uw online reputatie management te bepalen, die zullen bijdragen een aan optimaal imago van uw bedrijf.

Wij kunnen u helpen een heldere vraagstelling te formuleren bij het uitvoeren van een reputatie onderzoek, die aansluit op de doelstelling van uw organisatie of bedrijf. Bel ons gerust om voor meer informatie of neem contact met ons op via de mail of ons contactformulier.