Bevolkingsonderzoek

We hebben 15 onderzoeken uitgevoerd naar de tevredenheid van burgers.

Bevolkingsonderzoek beantwoordt vragen als:

  • Hoe tevreden of ontevreden zijn de inwoners over de lokale overheid?
  • Hoe beoordeelt men de communicatie, inspraakmogelijkheden, openheid, etc.?
  • Hoe beoordeelt men onderwerpen als vervoer, recreatie, wonen, werk, cultuur, etc.?
  • Aan welke zaken ergert men zich? Wat zijn belangrijke verbeterpunten?