IRIS

Recente inzichten duiden erop dat er een sterk verband is tussen

  • de tevredenheid en loyaliteit van medewerkers;
  • de tevredenheid en loyaliteit van de klanten waar zij voor werken.

Met andere woorden: tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten; tevreden klanten zorgen voor tevreden medewerkers.

Onze onderzoeksmethode IRIS biedt een structureel inzicht in

  • de tevredenheid en loyaliteit van klanten én medewerkers;
  • hoe deze samenhangen;
  • én geoptimaliseerd kunnen worden.

Voorbeeld uit rapportage.