Multivariate analyse & Chaid

RMI voert optioneel een Chaid analyse uit op de resultaten van het onderzoek.

Deze analysemethode bepaalt op basis van beproefde statistiek (voor de geïnteresseerden: de chikwadraattoets) met welke variabelen een groep (bijvoorbeeld klanten) het beste in zo verschillend mogelijke subgroepen kan worden verdeeld.

Deze methode bepaalt zelf welke variabele het meest bepalend is voor het onderscheid en welke variabelen daarna volgen.

Het resultaat van de analyse is (onder meer) een boomdiagram.

Voor een online webshop zocht RMI het antwoord op de vraag:

Wat bepaalt of iemand wel of niet iets koopt?

Hieronder staat het resultaat van de analyse.

De belangrijkste ‘voorwaarde’ voor het wel of niet kopen op de webshop is het feit of er – in de ogen van de bezoeker – voldoende keus is. Van de bezoekers die naar de shop komen om iets te bestellen en vervolgens ‘vaststellen’ dat er voldoende keus is, doet 59% een bestelling. Personen die menen dat er onvoldoende keus is, doen veel minder vaak een bestelling (26%).

Daarbij maakt het vervolgens veel uit of men vindt dat artikelen op de webshop makkelijk te vinden zijn. Bezoekers die vinden dat er voldoende keus is én dat de artikelen makkelijk te vinden zijn, doen vaker een bestelling (54%) dan bezoekers die ontevreden zijn over de vindbaarheid van artikelen (38%).

Indien men vindt dat er onvoldoende keuze is, handelen jongeren (39 jaar of jonger) anders dan ouderen (40 jaar of ouder):

  • van de jongeren koopt nog altijd 36% een artikel;
  • onder de ouderen koopt slechts 24% een artikel.

Een ander voorbeeld voor een Chaid analyse: welke klanten (en waarom?) geven een hoger cijfer voor de dienstverlening dan anderen?