Hans Kasper & RMI

Per 1 juli 2014 is prof. dr. Hans Kasper werkzaam als wetenschappelijk adviseur van RMI. Vanuit zijn expertise op het gebied van marketing en marktonderzoek zal Hans zich onder meer bezig houden met het verder ontwikkelen van het onderzoek van RMI op het gebied van klant- en medewerkertevredenheid. Daarnaast zal Hans een actieve rol spelen in de toepassing van wetenschappelijke inzichten bij de vele tevredenheids- en communicatieonderzoeken die door RMI worden uitgevoerd.

Naast zijn werkzaamheden voor RMI blijft Hans actief als hoogleraar Marketing en Marktonderzoek aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht en als wetenschappelijk directeur van economisch onderzoeksbureau Etil.

Over Evert Webers

Tags: , , , , , ,