SiteLab & RMI

Het succes van een website of webwinkel wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin gebruiksvriendelijkheid, vorm en inhoud aansluiten op de wensen van de (potentiële) bezoekers. Een deel van de bezoekers verlaat een site vaak al binnen enkele seconden, louter op grond van de eerste aanblik. En gemiddeld 40% van de bezoekers vindt niet waarnaar men op zoek was. Staat de informatie wel op de website? Of is ze gewoon moeilijk te vinden?

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de gebruiksvriendelijkheid, vorm en inhoud van bestaande en nieuwe sites en webwinkels verbeterd kunnen worden, voert RMI naast grootschalig onderzoek ook regelmatig kwalitatief onderzoek uit: SiteLab. Opdrachtgevers zijn – onder andere – UWV en ABP.

SiteLab & RMI

SiteLab is een combinatie van observatie (informatie verzamelen zonder dat er vragen gesteld hoeven te worden) en diepte interviews met (potentiële) bezoekers van de website. We kijken mee op het computerscherm van de bezoeker en observeren diens lichaamstaal en gezichtsuitdrukking.

Vaak zetten we ook eye tracking in tijdens de gesprekken: de oogbewegingen worden ‘vastgelegd’ tijdens het bekijken van de site. Waar kijken de bezoekers naar, hoe lang en in welke volgorde?

Stelt u zich dus wel eens de vraag “Hoe beoordelen de bezoekers mijn website?”, neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Over Mark Ramaekers

Tags: , ,