Maastricht Aachen Airport & RMI

Provinciale Staten van Limburg beslist in de nabije toekomst of zij Maastricht Aachen Airport willen overnemen. Om een gefundeerd besluit te kunnen nemen heeft de Provincie ons zusterbedrijf Etil gevraagd een studie te verrichten naar de economische en maatschappelijke impact van Maastricht Aachen Airport op de Limburgse economie. RMI heeft voor Etil een enquête uitgevoerd onder Limburgse ondernemers. Hoe denken zij over de luchthaven en welk gebruik maken zij er van, nu en in de toekomst?

Over Roy van den Boorn

Tags: , , , , ,