Businesspost & RMI

RMI voert na een succesvol eerste jaar een tweede reeks van bezorgcontroles uit voor Businesspost. Businesspost is een Nederlands postbedrijf dat zakelijke post bezorgt. De basis van Businesspost wordt gevormd door een 40-tal samenwerkende bedrijven die de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoeren. Businesspost wil de door haar geleverde prestaties en die van haar transporteurs en subcontractors laten meten om aan haar bestaande en potentiële klanten te laten zien dat de bezorgkwaliteit goed is.

Gedurende een periode van 10 maanden verspreidt RMI ongemarkeerde, niet te herkennen poststukken naar adressen in heel Nederland. Wij vragen de bewoners daarna een korte online vragenlijst in te voeren. Het doel is om te achterhalen of de post tijdig is ontvangen. Via een online dashboard kunnen de 40 deelnemende bedrijven achterhalen hoe goed zij bezorgen.

Over Jean Eurelings

Tags: ,